Phim sex Mỹ là một thể loại phim có nỗi trung tâm vào các bộ phim được sản xuất tại Hoa Kỳ. Đây là một thể loại phim thu hút rất nhiều người với nội dung của nó – bao gồm cả các phim về tình dục và tình yêu, tích cực và ngược lại. Nội dung của phim sex Mỹ khá đa dạng, bao gồm cả các phim về tình ái, hành vi hành hung, động vật và tư thế bạo lực. Những bộ phim này thường mang lại cảm giác âm thầm và vui nhộn cho khán giả.